Nhà máy dược phẩm Sài Gòn (GMP-WHO)

Trang chủ
>
Dự Án
>
Nhà máy dược phẩm Sài Gòn (GMP-WHO)
Xin lỗi! Dự án này không có hình ảnh.
Chủ đầu tư
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Dược phẩm Sài Gòn
Địa điểm xây dựng 
Tỉnh Long An
Quy mô công trình
Diện tích đất: 7.395 m²; diện tích sàn xây dựng: 2.556,4 m²
Phạm vi công việc
- Khảo sát địa chất - Lập dự án đầu tư - Thiết kế - Xin giấy phép xây dựng
Năm
2013
Quý vị có nhu cầu hợp tác và tìm hiểu kỹ hơn?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi
Back to top