Cải tạo nâng cấp Resort Cần Giờ

Trang chủ
>
Dự Án
>
Cải tạo nâng cấp Resort Cần Giờ
Xin lỗi! Dự án này không có hình ảnh.
Chủ đầu tư
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
Địa điểm xây dựng 
Đường 30/4, huyện Cần Giờ, TP. HCM
Quy mô công trình
3 tầng, 8.215 m² sàn
Phạm vi công việc
- Thiết kế & lập dự toán
Năm
2018
Quý vị có nhu cầu hợp tác và tìm hiểu kỹ hơn?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi
Back to top