Nhà máy Dược phẩm OPV VIỆT NAM (đạt tiêu chuẩn GMP)

Trang chủ
>
Dự Án
>
Nhà máy Dược phẩm OPV VIỆT NAM (đạt tiêu chuẩn GMP)
Xin lỗi! Dự án này không có hình ảnh.
Chủ đầu tư
Công ty OPV Việt Nam (Hoa kỳ)
Địa điểm xây dựng 
KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai
Quy mô công trình
18.626 m² sàn
Phạm vi công việc
- Khảo sát địa hình, địa chất - Lập Báo cáo ĐTM - Thiết kế - Xin Giấy phép xây dựng - Lập Hồ sơ mời thầu
Năm
1998-1999 (kinh nghiệm riêng của các chuyên gia CDCo)
Quý vị có nhu cầu hợp tác và tìm hiểu kỹ hơn?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi
Back to top