Tổng quan về CDCo

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 148 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
(đối diện Dinh Độc lập)
Điện thoại: (84 – 28) 38 222 242 – 38 235 017
Fax: (84 -28) 38 238 659
E-mail: cdco@cdco.com.vn
Website: www.cdco.com.vn

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4103001503

Chứng chỉ hoạt động xây dựng số : BXD-00002132 (hạng I)

Ngành nghề kinh doanh:

Nhân lực:
Tổng số nhân viên: 65, bao gồm:

Cơ cấu nhân sự: